Välkommen till Norspan®

Sidan riktar sig till dig som arbetar inom vården och som träffar äldre patienter med ständig värk.

Här hittar du information om Norspan® (buprenorfin) – ett matrixplåster som ger en stabil tillförsel av buprenorfin och jämn smärtlindring i 7 dagar.

Sidan riktar sig till dig som arbetar inom vården och som träffar äldre patienter med ständig värk.

Här hittar du information om Norspan® (buprenorfin) – ett matrixplåster som ger en stabil tillförsel av buprenorfin och jämn smärtlindring i 7 dagar.

Informationen som finns på denna sida riktar sig endast till dig som är sjukvårdspersonal.